Ek Huzurevi Açılış Töreni 03 Temmuz 2010

Yayınlanma Tarihi: 13 Mart 2011

03 Temmuz 2010 tarihinde ek huzur evi binamızın açılışı için Soma’ya gelen ve ek huzur binamızın açılışını yapan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf açılış töreninde;”Şu an nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 60 ve üzeri yaş grubunun 2050 yılında 18 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Güçlü aile ve akrabalık bağlan ülkemizde yaşlıların bakımını henüz bir soruna dönüştürmemiş olsa bile, devlet olarak yaşlı nüfusun yaşamını onurlu, üretken ve sorunsuz sürdürmesini mümkün kılacak alt yapıyı ve düzenlemeleri hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına göre gerçekleştiriyoruz.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi sosyal hizmet politikamız yardım eksenli değil, “hak” eksenli bir politikadır.
Sosyal politikalarımızı bütün toplumun beklentilerini karşılamak üzere ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak ‘insan’ı ve ‘İnsan Hakları’nı temel alan bir anlayışla sürdürmekteyiz. Ve sadece ulasana değil ihtiyaç sahiplerine hizmeti öngören bir yaklaşımla çalışmaktayız.” dedi 12. Eylül’de yapılacak olan referandum konusunda değinen Kavaf, Bu Anayasa Değişikliği tarihi bir girişimdir ve toplumumuzun her kesiminde pozitif yansımasını bulacaktır.
Değişen ve gelişen dünya ve ülkemiz şartlarına ayak uydurmak, yaşlı hizmetlerini yaygınlaştırmak, hizmetin kalitesini ve yaşlı refahını artırmak, hizmete erişilebilirliği sağlamak, yeni alternatif hizmetleri geliştirmek birincil önceliğimizdir.
Yaşlılarımız için yaptığımız yatırımlarımız da tüm maddi kaygıların üzerindedir.
Yaşlı refahının sağlanmasında öncelikle “yaşam kalitesinin” belirlenmesi ve iyileştirilmesi gerekir.
Bu kapsamda yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi, yeni hizmet modellerinin uygulamaya geçirilmesi, mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta yaşam kalitesini artırmak amaçlarımız doğrultusunda yürütülmektedir.
Sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek kurumlarımıza öncelik vermekteyiz. Bu çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında halkımızın verdiği destek çok büyük bir önem taşımaktadır.” dedi. Kavaf konuşmalarının devamında ise Soma Huzurevi’ mizin yapılmasında büyük katkılar sağlayan “Soma Sağlık Sosyal ve Eğitim Vakfı” başkan ve yöneticilerine çok teşekkür etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumsal sorunlarla mücadele ederken sivil toplum kuruluşlarıyla ve ilgili tüm kurumlarla işbirliğimizi güçlü ve koordineli bir şekilde devam ettireceğiz.
Halen, kurumumuza bağlı 88 Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ‘nde bin 396 yaşlımıza yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Bu yaşlılarımızın yüzde 39’u kadın, yüzde 61’i ise erkektir. Ayrıca 5 Yaşlı Hizmet Merkezimizde ise yaklaşık bin yaşlımıza gündüz hizmet verilmektedir. Yaşlıların    bireysel    özellikleri,    farklılıkları,    onlara    sunulacak    bakım hizmetlerinin de çeşitlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede kurumumuz bir ilki gerçekleştirerek, Ankara’da 4 yaşlının ev ortamında bakıldığı “Yaşlı Evi”ni pilot uygulama olarak hizmete açmıştır. Buradan alacağımız sonuçlara göre “Yaşlı Evleri”mizi tüm yurda yaygınlaştıracağız. Böylece huzurevi anlayışım değiştirmeyi ve yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı, daha verimli ve aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Yaşlı insanlara götüreceğimiz her hizmet, her yatırım, aynı zamanda kendi yaşlılığımıza bir hazırlıktır. Hiç unutmamalıyız ki yaşlıların bize olan ihtiyacından daha çok bizim onlara; onların bilgi, görgü ve hayat tecrübelerine ihtiyacımız vardır.”Yaşlılar yapabilse, gençler bilebilse”, diye bir söz vardır. Kıymetli büyülerimizin bilgisini, hayat tecrübelerini yaşımızın verdiği enerjiyle birleştirirsek inanıyorum ki yaşanan sorunlar çok daha kolay çözülecektir.
Soma Huzurevimizin kıymetli büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştırmasını, güzellikler katmasını ve hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi..

Açılış töreninde SOSEV Başkanımız Mustafa BAYRAKTAR, “Sayın Başkanım saygıdeğer hazırun;Vakfımız ile Manisa Valiliğimizin ortaklaşa yaptığı ek hzur binamızın hizmete açılış törenine katılıp, bizleri mutlu ettiniz.Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.Saygı değer katılımcılar 1984 yılında kurulan vakfımzın tüzüğünün 3.maddesi yaşlılar’a huzur evi kurmayı amaçlamaktadır.Bu amaç doğrultusunda 1988 yılının ilk aylarında temeli atılan ve 3600 metrekare kapalı alanı olan ilk binamız bitirilerek 10.12.1993 tarihinde açılış yapılmıştır.Amacına hizmet veremeyen binamız 11.01.1997 tarihinde 12 maddelik bir protokol ile 49 yıllığına Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere Sosyal Hizmetler Ailesine hediye edilmiştir.Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar.Aynı çatı altında kalan yaşlılar ile özürlülerin, aynı fiziki ortamı paylaşmalarından ötürü çıkan sorunların çözümü için yapılan görüşmelere, yeni bir huzurevi yapımı kararı ile sonuçlanmıştır.28.05.2007 tarihinde Manisa valiliği ile yapılan 13 maddelik bir protokol ile binamızın devlet-vakıf işbirliği ile yapımına karar verilmiştir.Ağustos 2007 tarihinde kaba inşaatı Valiliğimiz tarafında ihale edilmiştir.Kaba inşaatı 12/03/2008 tarihinde bitirilerek vakfımıza teslim edilmiştir.Vakfımız üzerine düşen görevi 2009 yılı içinde tamamlamıştır.Biten ek huzurevi binamız 18 maddeli bir protokol ile Sosyal Hizmetler ailesine vakfımız ve Valiliğimiz tarafından 49 yıllığına hediye edilmiştir.Vakfımız yeni binamızın inşaatı için birim fiyatlar üzerinden , yaklaşık 1200 TL harcamıştır.

Ek huzurevi binamızın inşaatında bizden desteklerini esirgemeyen ve ilk harcını koyan Sosyla Hizmetler Genel Müdürü Sayın Dr.İsmail BARIŞ’a, Vakıflar bölge Müdürü ve Genel Müdürlüğümüze inşaat dönemindeki   Manisa Valimiz; sayın Refik ASLAN ÖZTÜRK’e, sayın Celalettin GÜVENÇ’e, İl Genel Meclisi Başkanları ve tüm üyelerine, Soma Kaymakamımız Mehmet ÖKLÜ’ye, sayın Saim EKSİOĞLU’na, Sayın Abdülkadir Karataş’a Belediye Başkanı Sayın Hasan ERGENE ve tüm Belediye çalışanlarına, Sayın SEAŞ Geenl Müdürü sayınHalil ÇITAK ve SEAŞ çalışanlarına, özellikle ELİ Müessese Müdürü sayın Hakkı DURAN ve ELİ çalışanlarına, yönetim kuruluna yetki veren tüm kurucular üyelerine, Güngör elektrik Genel Müdürü sayın Mustafa GÜNGÖR’e, GAMA şirketine bizden saygılarını esirgemeyen Sosyal Hizmetler Soma ailesine, Soma’nın yardımsever ulu çınarları Hüseyin KÖRÜK, Suat ÖZBEY, Faik ÖZDEMİR, Ahmet ANBARCI, Hüseyin ÇIPLAK, İnan İNAL, Avni ERDOĞAN ve ismini sayanadığım onlarca hayırsever vakıf dostlarımıza ve Vakıf organları ve yaşlılarmız adına saygılarımızı arz ediyorum.Hepsinden Allah razı olsun.Bizi bugünleri gösteren rabbimize şükürler olsun.Hepimize saygılar sunuyorum.” dedi.,

03 Temmuz 2010

Ek Bilgi: “22/02/2010 tarihinde onaylanan 18 maddelik ek huzurevi protoklünün 7.maddesi huzurevin ismi “SOMA SAĞLIK SOSYAL VE EĞİTİM VAKFI HUZUREVİ ÜNİTESİ” olacaktır.
8.Maddesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği uyarınca kuruluşa kabul kaşulları taşıyan, Soma nüfusuna kayıtlı ve Soma’da ikamet eden yaşlılar ile Vakıf tarafından yönlendirilen yaşlılar için kapasitenin %70’i oranında yer ayrılacaktır.Vakıf için ayrılan yer Huzurevi biriminin hizmete girmesinden sonra 5 ay içinde doldurulamaz ise kurum başka il ve ilçelerden yaşlı tertibi ve nakli yapacaktır.”  denilmektedir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Zaten bir hesabım var

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ